• Ryšių su visuomene konsultacijos
 • Individualus žiniasklaidos planavimas ir talpinimas
 • Ryšiai su žiniasklaida
 • Korporacinė komunikacija
 • Vidinė komunikacija
 • Rinkodaros komunikacija
 • Krizių vadyba
 • Įmonių ir institucijų socialinė atsakomybė
 • Ryšiai su bendruomenėmis, valdžios institucijomis, interesų atstovavimas
 • Socialiniai – visuomeniniai projektai
 • Renginių organizavimas
 • Leidyba