2015-10-22

Dalios Kutraitės-Giedraitienės, Evaldo Vaitasiaus, Manto Krasausko atsakymai į Lietuvos Respublikos Seimo Laikinajai tyrimo komisijai iškeltus klausimus

 

Mes, ne savo valia tapę klaidingomis interpretacijomis ir gandais apipintos istorijos dalyviais, trikdančios ne tik mūsų asmeninius likimus, bet ir svarbiausių Lietuvos institucijų darbą, neturėdami ką slėpti ir  tikėdamiesi, kad mūsų skaidrūs  atsakymai greičiau nuramins įsiplieskusias aistras ir susilauks objektyvaus Seimo narių bei visuomenės vertinimo ir supratimo, viešai atsakome į pateiktus klausimus.

 

1)      Kokie santykiai siejo Dalią Kutraitę-Giedraitienę, kuri 2013 m. sausio 8 d. buvo paskirta Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomenine konsultante, ir Lietuvos socialdemokratų partiją, pastarosios partijos rinkimų kampanijos 2012 metų Seimo rinkimuose metu? Kokį vaidmenį Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje atliko Dalios Kutraitės-Giedraitienės ir jos sūnaus Simono Giedraičio valdomos įmonės VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Ministerium”?

Atsakymas: Dalia Kutraitė-Giedraitienė nuo 2005 metų iki 2012 metų pabaigos, būdama UAB „Strateginių komunikacijų centras“ direktore ir bendrasavininke, ne vienerius metus konsultavo Lietuvos Socialdemokratų partiją pagal sutartį.  2012 metų pabaigoje ji pardavė šios įmones akcijas  ir pasitraukė iš verslo bei viešųjų ryšių konsultavimo.  Po mėnesio Dalia Kutraitė-Giedraitienė pasitraukė ir iš UAB „Mininsterium“ ir „VšĮ „Socialiniai partneriai“ veiklos, nors ir buvo šios VšĮ steigėja. Nuo tada Dalia Kutraitė-Giedraitienė dėsto Universitete ir pagal Individualios veiklos vykdymo pažymą užsiima komunikacijos ir viešojo kalbėjimo  mokymais. Taip pat visuomeniniais pagrindais ji nuo 2013 metų dalyvavo Valstybės Pažangos tarybos darbo organizavime, apie ką galėtų paliudyti ir aktyvūs tos pačios Tarybos nariai, t.y.  Seimo narys Andrius Kubilius ir Tadas Langaitis.

UAB „Ministerium“ rinkimų kampanijoje nedirbo. VšĮ „Socialiniai partneriai“ Lietuvos socialdemokratų partijai teikė viešinimo ir reklamos žiniasklaidoje paslaugas.

2)      Kaip Daliai Kutraitei-Giedraitienei arba jos šeimos narių valdomoms įmonėms Lietuvos socialdemokratų partija atsilygino už sėkmingus 2012 metų Seimo rinkimų rezultatus?

Atsakymas: Jokių sėkmės mokesčių nebuvo, atsilyginta buvo ne už rezultatus, o už suteiktas paslaugas. UAB „Strateginių komunikacijų centras“ dirbo pagal abonentinę sutartį, o VšĮ „Socialiniai partneriai“ gavo sutartyje numatytą 5 proc. agentūrinį mokestį nuo bendro kampanijos žiniasklaidoje biudžeto. Per beveik metus trukusią kampaniją nuo 2011 metų lapkričio 22 dienos, kuomet buvo pasirašyta sutartis, iki 2012 metų spalio 31 dienos socialdemokratų partija „Socialiniams partneriams“ už paslaugas sumokėjo beveik 103 000 litų.

3)      Kokį vaidmenį Dalios Kutraitės-Giedraitienės, jos šeimos narių ar verslo partnerių valdomos įmonės atliko po 2012 metų vykusiusiose Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijose?

Atsakymas:  „Socialiniai partneriai“ ir  „Ministerium“ vėlesnėse rinkimų kampanijose nedirbo nei su socialdemokratų, nei kuria kita politine partija. Su socialdemokratų partija vėliau vykusiuose Prezidento, Europos Parlamento ir savivaldos rinkimuose dirbo kitos viešųjų ryšių ir žiniasklaidos planavimo agentūros.

4)    Kokius grynuosius pelnus per 2012-2015 m. uždirbo VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Ministerium”? Kokia dalis šių pelnų buvo sukaupta iš laimėtų konkursų valstybės institucijose? Kaip nustatytas nustatytas minėtų įmonių grynųjų pelnų santykis su metinėmis įmonių apyvartomis atrodo lyginant su viešųjų ryšių srityje dirbančių panašių įmonių tokio paties santykio vidurkiu?

„Ministerium“ apyvarta

„Ministerium“ grynasis pelnas

2012 m. – 689 303  Lt

2012 m. – 219 814 Lt

2013 m. –  1 219 914 Lt

2013 m. – 316 411 Lt

2014 m. –  1 218 290 Lt

2014 m. – 270 389 Lt

 

„Socialiniai partneriai“ apyvarta

„Socialiniai partneriai“ grynasis pelnas

2012 m. – 3 028 123 Lt

2012 m. – 283 830 Lt

2013 m. – 868 932 Lt

2013 m. – (199 756) Lt; nuostolis

2014 m. – 560 882 Lt

2014 m. – (22 252) Lt; nuostolis

 

Kokia dalis pelnų/nuostolių, susijusi su pajamomis iš viešųjų pirkimų, negalime atsakyti, kadangi vykdoma bendra įmonių apskaita, neišskiriant veiklos kaštų pagal klientus. Tikslių duomenų apie kitas viešųjų ryšių agentūras neturime, tačiau galime remtis pačių bendrovių viešai pateikiama informacija, kurią skelbia Ryšių su visuomene agentūrų asociacija (šaltinis http://www.rsva.lt/agenturu-apyvartos-2/):

Lentelė5)    Kokius dividendus iš nepaskirstyto UAB „Ministerium” pelno išsimokėjo Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis tuo metu, kai perleido (netiesiogiai) akcijas Evaldui Vaitasiui, turint omenyje, kad didelė dividendų suma galėtų būti laikoma atlyginimu Dalios Kutraitės-Giedraitienės šeimai už paslaugas Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje?

Atkreipiame dėmesį, jog Simonas Giedraitis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai akcijų Evaldui Vaitasiui neperleido. S. Giedraitis akcijas notarine sutartimi pardavė Mantui Krasauskui. Tiek S. Giedraitis, tiek M. Krasauskas yra privatūs asmenys ir neviešina asmeninių duomenų apie gautus dividendus. Taip pat pažymime, kad formuluotė: „turint omenyje, kad didelė dividendų suma galėtų būti laikoma atlyginimu Dalios Kutraitės-Giedraitienės šeimai už paslaugas Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų kampanijoje“ ne tik neatitinka tikrovės, bet  ir nesiremia jokia logika, kai privataus verslo dividentai akcininkui vadinami atlygiu partijos, kuriai jau senokai konsultacines paslaugas teikia kitos bendrovės. Esant tokioms interpretacijoms darosi sunku suprasti, ką tiria komisija, ar  kaip už sėkmingą rinkimų kampaniją praėjus trims metams vis dar neva atsiskaitinėja socialdemokratai, ar kaip  UAB „Ministerium“ perleidžia akcijas Premjero šeimai kaip dovaną? Sunku suprasti logiką. Vis dėlto kategoriškai neigiame abi niekuo nepagrįstas versijas.

6)        Kodėl UAB „Ministerium” ir VšĮ „Socialiniai partneriai” didelę dalį valstybinių viešinimo konkursų laimėjo ne geriausia paslaugos kaina, bet pagal „ekonominio naudingumo” vertinimą? Kiek tokius laimėjimus sąlygojo tai, kad šio parametro vertinimas yra subjektyvus ir priklausantis nuo vertinimo komisijos subjektyvių motyvų, tarp kurių gali būti ir politinės pažiūros ar lojalumas viršininkui bei atitinkamos srities ministrui. Ar nėra požymių, kad minėtasis vertinimas pagal „ekonominį naudingumą” valstybiniuose viešinimo paslaugų konkursuose yra tapęs sisteminių manipuliacijų įrankiu, kuriuo valdžios atstovai naudojasi siekdami savo partijoms ar asmeniškai naudingų sprendimų?

Pagal ekonominio naudingumo kriterijų vertinama dauguma konkursų  viešinimo srityje. Pirkimo sąlygas formuluoja perkančiosios organizacijos, o ne tiekėjai. Galima tik numanyti, jog siekiama kokybiškos paslaugos, efektyvaus visuomenės informavimo, todėl vertinamas planuojamos pasiekti auditorijos dydis, kanalų efektyvumas, temos išmanymas, kūrybiniai ir vadybiniai tiekėjų gebėjimai. Svarbu pabrėžti, jog klausime minimos įmonės ne tik laimi, bet ir gerokai dažniau pralaimi ekonominio naudingumo konkursus. UAB „Ministerium“ viena ar su partneriais nuo įsteigimo iki dabar dalyvavo 45 ekonominio naudingumo konkursuose, laimėjo 12.  „Socialiniai partneriai“ nuo 2012 pradžios iki dabar laimėjo 9 iš 35 ekonominio naudingumo konkursų, kuriuose įmonė dalyvavo viena arba su partneriais.

7)    Ar konkursų, kuriose dalyvavo ir laimėjo UAB „Ministerium” ir VšĮ „Socialiniai partneriai”, nugalėtojų vertinimo komisijose dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos nariai ar jų šeimos nariai? Jeigu dalyvavo, kokią įtaką jie darė konkursų rezultatams?

Atsakymas: Vertinimo komisijų sudėtis mums nėra žinoma.

  1. Kokią dalį Dalios Kutraitės-Giedraitienės ir jos šeimos narių valdomų viešųjų ryšių įmonių laimėtų konkursų sudaro pasiūlymai, kuriuose kaina buvo didesnė nei konkurentų, tačiau pergalė buvo nulemta iš vertinimo komisijų sulaukus palankių „ekonominio naudingumo“ įvertinimų?

Atsakymas: Dar kartą tenka pabrėžti, kad D. Kutraitė-Giedraitienė praktiškai nedalyvauja šių įmonių veikloje nuo 2013 metų pradžios. Oficialiai D. Kutraitės-Giedraitienės VšĮ „Socialiniai partneriai“ dalininkės teisių perleidimas buvo pradėtas 2014 metų balandžio mėnesį. (Tai galima įrodyti dokumentais). O S. Giedraitis „Ministerium“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė 2015 metų kovą, tačiau ir būdamas akcininku S.Giedraitis nedalyvavo kasdienėje įmonės veikloje ir nerengė jokių dokumentų ir pasiūlymų konkursams, todėl šio klausimo formuluotė  neatitinka tikrovės.

O statistika yra tokia – per visą „Ministerium“ veiklos laikotarpį savarankiškai ar su partneriais dalyvauta 45 ekonominio naudingumo konkursuose, laimėta 12, „Socialiniai partneriai“ iš 35 laimėjo 9 ekonominio naudingumo konkursus.

9)   Ar po 2012 m. Seimo rinkimų Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomenine konsultante tapusi Dalia Kutraitė-Giedraitienė tinkamai deklaravo savo ir savo šeimos interesus jos valdomose viešųjų ryšių bendrovėse?

Taip. Deklaravo tinkamai. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas reikalauja deklaruoti artimus asmenis ar kitus jam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti interesų konfliktas. Dalia Kutraitė-Giedraitienė, būdama visuomenine konsultante, dirbo išimtinai tik su Valstybės Pažangos tarybos reikalais. Ji nei konsultavo, nei  dalyvavo viešųjų ryšių projektuose, todėl ir nedeklaravo sūnaus turimų UAB „Ministerium“ akcijų.  Všį „Socialiniai partneriai“ buvo deklaruota, kaip ir kiti privalomi deklaruoti dalykai.

10) Kokiomis aplinkybėmis Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentas Evaldas Vaitasius šių metų balandžio mėnesį įsigijo 50 proc. UAB „Ministerium” akcijų paketą, kurį anksčiau valdė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus visuomeninės konsultantės Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis? Kokia akcijų kaina buvo tuo metu, kai yra nurodomas įvykdytas akcijų įsigijimo sandoris? Ar tai nebuvo apsimestinis sandoris, kuris galėtų būti vertinamas kaip atsilyginimas ar dovana Ministro Pirmininko šeimai?

Atsakymas: Pabrėžiame dar kartą, kad Dalios Kutraitės-Giedraitienė sūnus Simonas Giedraitis savo turėtus 49 proc. akcijų pardavė savo verslo partneriui Mantui Krasauskui kaip tik dėl tos priežasties, kad buvo  akcininkas, nedalyvaujantis kasdienėje įmonės veikloje, ir jautė nepateisinantis verslo partnerio lūkesčių. Jokių sąsajų visuomeninės patarėjos Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis su Evaldu Vaitasiumi neturėjo ir apie būsimus buvusio verslo partnerio Manto Krasausko veiksmus ir sprendimus nebuvo informuotas.

Ne, tai jokiu būdu nebuvo apsimestinis sandoris. Akcijų kaina buvo apskaičiuota įvertinus įvairius duomenis ir informaciją: pirmo ketvirčio neigiamą balansą, Konkurencijos tarybos pradėtą tyrimą, įstatinį kapitalą, ir kita. Sandoris kategoriškai negali būti vertinamas, kaip atsilyginimas ar dovana, nes jokių paslaugų iš Ministro Pirmininko ar jo šeimos nebuvo prašyta, taigi ir atsilyginti nebuvo už ką.

11) Koks buvo UAB „Ministerium“ akcijų perleidimo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui sandoryje numatytas atsiskaitymo būdas?

Atsakymas: Bankinis pavedimas.

12) Koks minėto sandorio sudarymo metu buvo UAB „Ministerium“ nepaskirstyto pelno dydis?

Atsakymas: 195 614 litų.

13) Ar akcijų perdavimo sandoris Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui buvo patvirtintas notaro?

Atsakymas: Taip, akcijų pirkimo – pardavimo sutartis buvo tvirtinama notariškai.

14) Ar po UAB „Ministerium“ akcijų perleidimo Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentui Evaldui Vaitasiui sandorio bendrovės akcininkams buvo mokami dividendai, jei taip, tai kokio dydžio ir kada?

Atsakymas: Mantas Krasauskas yra privatus asmuo, nedalyvaujantis jokioje politinėje veikloje. Informacija apie gautas arba negautas pajamas, jų dydį yra asmeninė, todėl  negali būti viešinama.

15) Už kokią kainą Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus žentas Evaldas Vaitasius pardavė UAB „Ministerium“ akcijas?

Atsakymas: Už tą pačią kainą, kurią ir pirko.

16) Kaip buvo organizuojamas Žemės ūkio ministerijos viešasis pirkimas „Renginių organizavimo paslaugoms” (pirkimo numeris: 155591) įsigyti, kuriame nugalėjo UAB „Ministerium”, VšĮ „Socialiniai partneriai” ir UAB „Baltijos rinkos inovacijos” sudarytas koncernas. Ar pirkimas buvo vykdomas skaidriai? Ar jo metu nebuvo daromas politinis ar tarnybinis spaudimas dėl nugalėtojų pasirinkimo?

Atsakymas: Apie konkurso organizavimą daugiau informacijos gali pateikti perkančioji organizacija, tik atkreipiame dėmesį, kad dar vykstant konkursui procedūras tikrino Viešųjų pirkimų tarnyba. Sutartys su laimėtojais buvo sudarytos tik po kelis mėnesius trukusio patikrinimo. 2015 metų birželio 26 dieną įmonė gavo raštą iš Žemės ūkio ministerijos apie sustabdomas procedūras pagal VPT įpareigojimą, o sutartis pasirašyta tik 2015 metų rugsėjo 17 dieną. Taip pat akcentuojame, jog UAB „Ministerium“ ir UAB „Baltijos rinkos inovacijos“ pasiūlyta kaina buvo ženkliai mažesnė nei konkurentų – II pirkimo daliai (Vidutinio lygio renginiai) – 2,249 milijono litų, kai kitas artimiausias kainos pasiūlymas – 4,371 milijono litų. Mažiausia kaina taip pat pasiūlytos paslaugos ir pirmai pirkimo daliai – Aukšto ir labai aukšto lygio renginiai. UAB „Baltijos rinkos inovacijos“ ir „Socialiniai partneriai“ kaina 818 879 litų, kitas pigiausias pasiūlymas – 928 452 tūkstančiai litų.

17) Ar atsakingi viešinimo konkursus skelbiančių valstybės institucijų pareigūnai, specialiųjų tarnybų ir kontroliuojančių institucijų vadovai nepatyrė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus ar jo aplinkos spaudimo siekiant sustabdyti neskaidrių konkursų tyrimus, susijusius su jo visuomenine konsultante Dalia Kutraite-Giedraitiene ir žentu Evaldu Vaitasiumi? Ar nebuvo grasinama žurnalistams ir daroma įtaka žiniasklaidos priemonėms siekiant kuo mažesnio viešumo apie Ministro Pirmininko šeimos verslą bei Lietuvos socialdemokratų partijos viešųjų ryšių kampanijų finansavimo ypatumus?

Atsakymas: Neteko girdėti nei vieno valstybės tarnautojo, pareigūno ar žurnalisto pasisakymo apie jo atžvilgiu darytą spaudimą ar grasinimus. Kokiu pagrindu formuluojami tokie klausimai? Be to, kaip jau buvo minėta, jokie konkursai vykę per pastaruosius tris metus negali būti siejami su buvusia visuomenine  patarėja Dalia Kutraite-Giedraitiene, nes ji pastaruosius tris metus nedalyvavo čia minimų įmonių  veikloje.

18) Ar nėra požymių, kad valstybinių įstaigų ir įmonių viešiesiems ryšiams skirtos lėšos tampa šiuo metu valdžioje esančių politinių partijų ar atskirų politikų rinkiminių kampanijų tiesioginio ar netiesioginio finansavimo vienu iš reikšmingų šaltinių?

Atsakymas: Galime tik dar kartą akcentuoti, jog už rinkimų kampaniją 2012 metais buvo atsiskaityta pagal LSDP viešinimo sutartis.  Vėliau vykusiuose Prezidento, Europos Parlamento ir Savivaldybių rinkimuose dirbo kitos viešųjų ryšių ir žiniasklaidos planavimo agentūros, todėl manyti, jog dar trejus metus atsiskaitoma už paslaugą (už kurią jau atsiskaityta visiškai legitimiai), nėra ne tik jokio teisinio, bet ir loginio pagrindo.

 

—————————————————————————————————————————————————————-

2015-09-30

E. Vaitasius parduoda UAB „Ministerium“ akcijas

Evaldas Vaitasius apsisprendė parduoti visus 50 procentų jam priklausančių bendrovės „Ministerium“ akcijų.  Bendrovės dalis bus parduota „Ministerium“ bendrasavininkui Mantui Krasauskui už tą pačią kainą, kurią E. Vaitasius sumokėjo įsigydamas akcijas 2015 metų balandį. Sandorį planuojama užbaigti artimiausiu metu, sudarant notarinę sutartį, o už akcijas atsiskaitant bankiniu pavedimu.

„Tikiuosi, jog mano pasitraukimas iš akcininkų sugrąžins mano šeimai ramybę, ir padės sustabdyti pačios bendrovės tolesnį žlugdymą, kuris būtų neišvengiamas dėl nuolatinio puolimo viešojoje erdvėje. Kiekvienas žingsnis, kiekviena nauja sutartis ar laimėtas konkursas viešojoje erdvėje būtų linksniuojamas ir kuriamos išgalvotos istorijos jau vien dėl to, jog tarp akcininkų ir mano pavardė“, – teigė E. Vaitasius.

E.Vaitasius dar kartą pabrėžia, jog nėra ir negali būti jokių faktų, kad įmonė neteisėtai ar neskaidriai galėjo laimėti konkursus.

„Dar kartą pakartosiu: užtarimų savo verslui iš Premjero ar jo patarėjų nesame prašę, jokios išskirtinės sėkmės viešuosiuose pirkimuose nesulaukėme – pralaimėjome ir Ūkio ministerijos, ir pačios Vyriausybės kanceliarijos skelbtus viešinimo konkursus, o įmonės finansiniai rodikliai anaiptol nėra stebuklingi, palyginus su kitais rinkos dalyviais.

Esu dviejų mažamečių vaikų tėvas, atsakingas už savo šeimą. Maniau, jog turiu teisę dirbti Lietuvoje, net jeigu mano uošvis ir yra Premjeras. Buvau ir tebesu įsitikinęs, jog aiškiai deklaruotas dalyvavimas versle yra suderinamas su vakarietiška politine kultūra – pasirinkome skaidrų, atvirą, nesunkiai kontroliuojamą veikimo būdą. Tačiau kitaip mano opozicijoje esantys politikai. Be jokių faktų, sau būdingu stiliumi „kas galėtų paneigti“ politiniai mano uošvio oponentai prikūrė aibę sąmokslo teorijų ir su sau būdingu atkaklumu jas nepaliaujamai platina. Manipuliuodami, tendencingai interpretuodami, provokuodami, o kai kada ir atvirai meluodami konservatoriai startavo su purvina rinkimų kampanija. Nenoriu būti jos dalimi. Puikiai suprantu, kad tiesa mažiausiai rūpi opozicijos politikams – pagrindinis ir vienintelis tikslas desperatiškai bandyti kenkti  nepriekaištingai Premjero reputacijai ir taip naiviai tikėtis sėkmės ateinančiuose Seimo rinkimuose. Nenoriu būti šios politinės kovos įrankiu, todėl, aukodamas savo šeimos interesus, traukiuosi iš UAB „Ministerium“, – sako E. Vaitasius.

—————————————————————————————————————————————————————-

2015-09-18

UAB „Ministerium“: 5 faktai ir trumpas komentaras

Apie mus paskelbtas „tyrimas“ ir toliau su dideliu džiaugsmu eskaluojamas opozicijos politikų. Tokiu būdu toliau platinamas šmeižtas, kuris turės būti paneigtas, o jo padaryta žala – atlyginta. Nors kai kurie politikai manipuliuoja vieno žurnalisto paskleistu melu, tikimės, jog tiesa bus išgirsta:

  1. E. Vaitasiui „Ministerium“ akcijos nebuvo padovanotos. Jis jas pirko, sumokėdamas bankiniu pavedimu iš karto po sutarties pasirašymo.
  2. Akcijų pirkimo – pardavimo metu bendrovės nepaskirstytasis pelnas nebuvo „pusė milijono“ litų, jis buvo daugiau nei kelis kartus mažesnis, nei melagingai paskelbė žurnalistas. Teiginiai apie padovanotą „aukso puodą“ yra šmeižtas.
  3. Akcijų kaina nustatyta įvertinus objektyvią įmonės informaciją – realų, o ne prasimanytą nepaskirstytą pelną, pirmo 2015 metų ketvirčio preliminarius rezultatus, mokestinius įsipareigojimus, etc.
  4. Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties  kaina negali būti atskleidžiama, kadangi ši sutartis yra sudaryta tarp dviejų privačių asmenų, vieno iš kurių nesieja jokie giminystės ryšiai su šalies politikais.
  5. Sieksime, jog žurnalisto paskleistas, o kai kurių politikų džiugiai eskaluotas šmeižtas būtų paneigtas, o padaryta žala atlyginta.

Trumpas komentaras: Esame įsitikinę, jog atviras ir skaidrus E. Vaitasiaus įsitraukimas į verslą yra puikus vakarietiškos kultūros pavyzdys. Būdas dalyvauti versle per formalius statytinius, ofšorines ar kitas priedangos kompanijas yra kategoriškai nepriimtinas UAB „Ministerium“ akcininkams, todėl pasirinktas teisėtas ir skaidrus akcijų įsigijimo būdas. Informacija, susijusi su įmonės akcininkais, dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, laimėtais ir pralaimėtais konkursais, įmonės finansiniais rodikliais yra viešai pasiekiama – Registrų centro, Viešųjų pirkimų tarnybos, o ir pačios bendrovės tinklapyje viešai teikiama informacija žiniasklaidai ir visuomenei suteikia galimybes stebėti įmonės veiklą. Tikime: net jeigu esi Premjero žentas, turi teisę ir pareigą pasirūpinti savo mažamečiais vaikais, dirbti savarankiškai ir skaidriai, mokėti mokesčius valstybei bei lygiomis teisėmis konkuruoti su kitais rinkos dalyviais.