Untitled

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Euro įvedimo viešinimo kampanija

„Ministerium“ kartu su partneriais įgyvendino Finansų ministerijos inicijuotą visuomenės informavimo apie euro įvedimą projektą ir visoje Lietuvoje surengė daugybę įvairių renginių, susijusių su euro įvedimu.

Kelis mėnesius po Lietuvą keliavo Eurobusas – specialia euro simbolika papuoštas mikroautobusas, kurio komanda gyventojus informavo svarbiausiais euro įvedimo klausimais, rengė viktorinas ir žaidimus, suteikė vertingos dalomosios medžiagos. Eurobuso komanda aplankė visas 60 Lietuvos savivaldybių, surengė 180 renginių ir sutraukė daugiau nei 10 tūkst. dalyvių. Be to, kiekvienoje savivaldybėje buvo organizuoti informaciniai euro seminarai šalies gyventojams ir verslo atstovams, kuriuose apsilankė daugiau kaip 5 tūkstančiai žmonių.

Apie euro įvedimą Lietuvoje gyventojai buvo informuojami ir pasitelkus platų šalies viešųjų bibliotekų tinklą. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos į viešąsias bibliotekas vyko tiesioginių transliacijų ciklas „Euro panorama“. Renginiuose buvo paneigti populiariausi mitai apie naująją valiutą, kalbėta apie sąžiningą kainų perskaičiavimą, socialinių išmokų, pensijų ir darbo užmokesčio aktualijas, įvardintos priemonės, padėsiančios apsisaugoti nuo sukčių ir saugiai išsikeisti litus į eurus. Prie tiesioginių transliacijų vienu metu prisijungdavo vidutiniškai apie 400 bibliotekų, o iš viso transliacijos pasiekė apie 15 tūkstančių gyventojų.

Euro įvedimas Lietuvoje įvyko sklandžiai. Apklausos rodo, kad naujos valiutos įvedimą palankiai vertino ir laikė save gerai informuotais apie eurą beveik du trečdaliai (daugiau kaip 60 proc.) Lietuvos gyventojų – per pusmetį padaryta didelė pažanga. Ir mūsų įgyvendintas projektas prie to svariai prisidėjo.

min AM

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Socialinė iniciatyva „Vanduo iš čiaupo – tau geriausias“

Šios iniciatyvos idėja – populiarinti sveiką gyvenseną ir centralizuotai tiekiamą geros kokybės Lietuvos geriamąjį vandenį. Kreipėmės į įvairių Lietuvos regionų kavines, restoranus, viešbučius kviesdami prisijungti prie akcijos ir savo klientams nemokamai teikti vandenį iš čiaupo. Į kvietimą atsiliepė keliasdešimt miestų ir miestelių restoranų, pasirašė Sutikimus teikti vandenį iš čiaupo ir pažymėjo savo patalpas.

Aplinkos ministerija administruoja daugiamilijoninius Europos Sąjungos struktūrinės paramos aplinkosauginius projektus. Sutarties įgyvendinimo metu kūrėme ir skelbėme išsamią informaciją apie ES paramą aplinkosaugai: daugiabučių modernizavimui, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui ir plėtrai, užterštų teritorijų tvarkymui ir kt.  Tai straipsniai, interviu, komentarai spaudai ir interneto naujienų portalams, radijo ir televizijos reportažai, kurie įdomiai ir patraukliai visuomenei pasakojo apie tai, kur ir kaip panaudojama ES parama, kokią naudą ji duoda.

min VRM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Konkursas – protmūšis „Valstybės tarnyboje – patys geriausi“

Vidaus reikalų ministerija administruoja didžiules ES Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos investicijas. Vyksta įvairūs mokymai, valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai tobulina savo profesinius įgūdžius. Tokių investicijų nauda visuomenei nėra akivaizdi, eiliniai piliečiai ne visada informuoti ar suvokia tokių mokymų pobūdį bei poreikį ir kokią naudą kvalifikuotas valdininkas atneša kiekvienam piliečiui.

Pasiūlėme Vidaus reikalų ministerijai pradėti iniciatyvą „Valstybės tarnyboje – patys geriausi“ ir pakviesti valstybės institucijas ir savivaldybes išsirinkti tų metų geriausius darbuotojus – daugiausiai patobulėjusius, išmokusius, sužinojusius, išlavinusius komunikacijos įgūdžius ar kūrybiškumą.

Konkurse – protmūšyje „Valstybės tarnyboje – patys geriausi“ varžėsi 24 komandos iš įvairių Lietuvos regionų. Konkurso eiga, nugalėtojų laimėjimai buvo nušviesti žiniasklaidoje ir taip keliamas valstybės tarnautojo prestižas.
Taip pat buvo įgyvendinta plati Vidaus reikalų ministerijos administruojamų ES paramos projektų viešinimo žiniasklaidoje kampanija. Naudoti tokie komunikacijos kanalai: spauda, interneto portalai, radijas, televizija.

min RUMAI

 Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacija

Viešosios nuomonės ekspertai

Rūpinamės Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ryšiais su visuomene, viešiname jos veiklą. Kartu su asociacijos atstovais rengiame ekspertinius straipsnius aktualiais visuomenei klausimais ir inicijuojame jų pasirodymą žiniasklaidoje. Teikiame konsultacijas komunikacijos klausimais, rengiame ir platiname pranešimus, komentarus, straipsnius, atvirus laiškus ir kt.; nuolatos bendraujame su žiniasklaida, atstovaujame asociacijos interesus.

 min VLK

Valstybinė ligonių kasa

Projektas “Žinoti sveika”

Kartu su Valstybine ligonių kasa, naudodami integruotas ryšių su visuomene priemones, įgyvendinome projektą „Žinoti sveika“. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis informavome visuomenę ir tikslines grupes apie privalomojo sveikatos draudimo lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos sektoriuje vykstančius pokyčius, ligonių kasų veiklą ir funkcijas. Buvo sukurtos specialios informacinės skiltys/rubrikos interneto naujienų portale, savaitraštyje, televizijoje bei radijuje. Nuolat buvo komunikuojamos naujienos, atnaujinamas rubrikų turinys – skelbiami pranešimai, straipsniai, TV ir radijo reportažai/laidos. Kartu vyko plati media planavimo ir įgyvendinimo kampanija.

Viešųjų ryšių priemones sustiprino aktyvi reklaminė kampanija interneto portale, socialiniame tinkle, televizijoje bei radijuje. Buvo pagaminti ir išplatinti plakatai ir lipdukai, teiktos konsultacijos, vykdytos kitos ryšių su visuomene veiklos.

min Centro poliklinika

min Centro poliklinika

Centro poliklinika

Sveikatos sistemos naujovės

Centro poliklinika – didžiausia ir bene moderniausia Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga. Daugelį sveikatos sistemos naujovių ji įdiegia pirmoji. Apie poliklinikos pasiekimus, vertingą patirtį platiname pranešimus žiniasklaidai, inicijuojame straipsnius, rengiame pristatymus žurnalistams. Poliklinikos medikai žiniasklaidoje skelbia ekspertinius komentarus aktualiais visuomenei sveikatos klausimais ir kartu formuoja bei stiprina Centro poliklinikos kaip aukščiausios kvalifikacijos profesionalų komandos įvaizdį.

min VAATC

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras

Jubiliejinis renginys – sėkmės istorija

Viena iš savo sėkmės istorijų laikome mūsų organizuotą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro 10-mečio jubiliejaus renginį. Jis vyko pramogų centre „Trasalis“, dalyvavo apie 100 žmonių, kuriems buvo pasiūlyta muzikinė programa, madų šou – ekokolekcija. Modelių aprangą sukūrė Vilniaus dizaino kolegijos studentai iš perdirbamų medžiagų, svečiams pasiūlytos kitos įdomios veiklos. Tai buvo tikrai įsimintinas renginys, labai patikęs šventės svečiams.

Įmonės jubiliejaus proga taip pat sukūrėme reprezentacinį filmuką apie bendrovės istoriją, darbuotojus, pasiekimus.

min VERSLO KLIENTAI

Biokaitra, CROCS, EMU, Garsų pasaulis, Mercedes-Benz

Nemaža dalis mūsų klientų – verslo įmonės

Įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis visuomenei ir tikslinėms grupėms pristatome naujus produktus, naujas kolekcijas, skelbiame kitas įmonių naujienas. Taip pat organizuojame reprezentacinius renginius, konsultuojame ryšių su visuomene klausimais.

Daug dėmesio skiriame ir įmonių vidinei komunikacijai. Leidžiame įmonės vidinį laikraštį, rengiame vadovų kalbų, sveikinimų tekstus, organizuojame šventes.

min VKK + TF

Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

Viešiname mokyklų naujienas, pristatome naujas studijų programas, studentų pasiekimus, skelbiame žiniasklaidoje mokyklų dėstytojų ekspertinius komentarus aktualiais klausimais. Taip pat organizuojame įvairius studentų, dėstytojų ar visos akademinės bendruomenės renginius.